rimmerfors.se

rimmerfors.se

Konsult bestående av 4 delar Management, Supply Chain, Interim och övriga konsultationer inom branschen industri. 1) Management Ledarskapsutveckling, Vision och Mål-formulering, Mentor, Gästföreläsningar. 2) Supply Chain – Vision och målformulering, Definiera flöden från order till leverans med milstolpar för mätning av resultat. 3) Interimslösningar – Att vid chefsbrist, t ex sjukdomsfall, kunna gå in som interimslösning för att minska gap och säkerställa verksamhet exempel på befattning, koncernchef, VD eller platschef. 4) Konsultationer inom specifika kunskapsområden, krishantering, hållbarhetsfrågor och mediahantering. Att äga, hyra ut och utveckla fastigheter. Att bedriva verksamhet avseende sommargård, vandrarhem, camping och café.